İktisatçılar

Marx'ta Toplumsal Sermayenin Birikimi: Yeniden-Üretim Modelleri (I)

Bir süre önce bir vesileyle Marx’ın yeniden-üretim modellerinden bahsetmek nasip oldu. Yüksek lisans tezimden bu yana Kapital’in ikinci cildinin en önemli bölümü olan yeniden-üretim modellerine bakmamıştım. Eski word dosyalarını karıştırınca o dönem yazdıklarımı yeniden buldum ve buraya koyayım dedim. Yazının dili biraz kuru ve sıkıcı olabilir, ne de olsa matematik içerikli bir yazı. Ancak kullanılan matematik, amiyane tabiriyle söylersem, basit dört işlemden başkası değil. Dolayısıyla dikkatli bir şekilde okuyup not tutulursa anlaşılmayan bir şey olmayacağını düşünüyorum. İktisada giriş derslerinde anlatılan Walras’ın üretim döngüsüne bir de Marx’ın gözüyle bakın.

Kapitalist üretim sisteminde toplumsal üretim uyumlu bir bütün oluşturmaz. Bu üretim, kapitalistlerin özel mülkiyetinde bulunan bireysel işletmeler tarafından gerçekleştirilir. Bu sistemde kapitalistler tek tek ya da firma olarak istediklerini belirli sınırlar dahilinde yapmakta serbesttirler.… Yazının Devamını Oku

David Romer

Son yıllarda “Advanced Macroeconomics” kitabı ile Türkiye’de özellikle ingilizce eğitim veren fakültelerin derslerinde okunmaya başlandı. Bu sırada Sala-i Martin ve Barro’nun büyüme (Economic Growth) kitabına da eşlik eder olmuştu.


Peki kimdir David Romer?
Lisans eğitimini 1980 yılında Princeton Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra 5 yıl içerisinde MIT’den de doktora derecesini almış ve tekrar lisans derecesini aldığı Princeton’a dönmüş, orada da 3 yıl süreyle çalışmıştır.Princeton’dan sonra 1988 yılı itibariyle de Berkeley’de (University of California) çalışmaya başlamıştır.David Romer halen aynı üniversitede profesör olarak çalışmaya devam etmektedir.

Mezuniyetinden sonra birçok ödül almış, araştırma kurumlarında çalışmıştır.Bunların bazıları; NBER (misafir araştırmacı bursu, 1987-1988), MIT (misafir öğretim üyesi, 1988), Stanford Üniversitesi (misafir öğretim üyesi, 1993 bahar dönemi ve 1995 sonbahar dönemi), Alfred P.Sloan Araştırmacı Bursu (1993-1995) ve tez bursu (1984-1985)…

Şimdi de David Romer’in Mezuniyet ve tezin bitirilebilmesi için önerdiği kurallarına bakalım;

-Hayatını diğer heyecanlarla doldurma, SADECE YAZ!… Yazının Devamını Oku

Daron Acemoğlu, Nobel'e Koşan İlk Türk İktisatçı

3 Eylül 1967’de İstanbul’da doğan Acemoğlu,   1989 yılında York Üniversitesi’nde iktisat bölümünü bitirdi.1990’da yüksek lisans ve 1992’de (doğru duydunuz, 2 yılda!) doktora derecesini “Essays in Microfoundations of Macroeconomics: Contracts and Economic Performance“ teziyle alarak LSE’ye veda etti (92-93 döneminde 1 yıl ders verdikten sonra) ve MIT kariyerine başladı.
Daron Acemoğlu, genç yaşına rağmen birçok önemli ödül kazandı.Bunlardan bazıları; Economic Journal “en iyi makale” (1996), Chicago Üniversitesi T.W.Schultz ödülü (1996), Sherwin Rose ödülü (2004) ve büyük yankı uyandıran “John Bates Clark Medal” (2005)
Bu yıl -2006-  ise TÜBA tarafından, ‘Avrupa sömürge yönetimlerinden kalma kurumların, iktisadi gelişme ve büyümeye uzun dönemli etkileri üzerine’ yaptığı kuramsal ve ampirik çalışmalarla Bilim, Hizmet ve Teşvik ödülleri ve ‘Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı’ ödülünü Prof.Dr.Semih Tezcan ile paylaştı.… Yazının Devamını Oku

John Kenneth Galbraith, Bir Kurumsalcı…

John Kenneth Galbraith;

1908 Kanada doğumlu Galbraith, Amerikan Kurumsalcılarının öncüleri arasındaydı.Kendisi Kanada’nın en büyük onur ödülü olan “Order of Canada” nın sahibi olmasının yanında, Phd ünvanına ek olarak LL.D (Doctor of Laws) ünvanına da sahiptir. 1934-1975 yılları arasında bulunduğu Harvard üniversitesinde, 1000’e yakın makale ve 4 büyük kitaba imza atmıştır.Galbraith, 29 Nisan 2006’da yaşamını yitirmiştir.

Akademik hayatının yanında, Amerikan ekonomisinde ve siyasi hayatında da önemli görevler üstlenmiş, bu bağlamda; Franklin Roosevelt, Harry Truman, John F. Kennedy ve Lyndon Baines Johnson’ın danışmanlıklarını yapmıştır. Ayrıca kendisi üyesi olduğu American Economic Association’a 1972 yılında başkan olarak seçilmiştir.

Günümüzde düşünceleri; J.Buchanan’ın önderliğindeki “Kamu Tercihi” ve “Anayasal İktisat” savunucuları ile “Yeni Kurumsalcılar” tarafından desteklenmekte ve geliştirilmektedir.
Önemli kitapları; American Capitalism (Amerikan Kapitalizmi), Affluent Society ( Refah Toplumu), Great Carsh (Büyük Çöküş) dir.… Yazının Devamını Oku

Erinç Yeldan, İlk 500'de Bir Türk İktisatçı

Prof.Dr.Erinç Yeldan;
22 Mart 1960 doğumlu olup, 1978 yılında Kadıköy Maarif Koleji’ni ve 1982 yılında da Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümünü bitirmiştir.Doktora eğitimi için gittiği Minnesota Üniversitesi’nden 1988 yılında Phd ünvanını alan Yeldan, halen Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde akademik hayatına devam etmektedir.
Birçok makale ve ödülün yanısıra, aktif olarak Bağımsız Sosyal Bilimciler grubunda ve Cumhuriyet gazetesinde yazılar yazmaktadır.Araştırma konuları genel itibariyle hesaplanabilir genel denge ve Türkiye ekononomisini içermektedir.

Erinç Yeldan, 2001 yılında duyurulan ve European Economic Association tarafından desteklenen, “Worldwide Rankings of Economists and Economics Departments” da 131. sırada yer alan ve Türkiye’den bir üniversiteye mensup tek Türk iktisatçıdır.

Türkçe kitapları ise şunlardır;

1.Türkiye Ekonomisi ( Nurhan Yentürk, Ahmet Köse, Cem Somel ve Gökhan Günaydın ile)
2.Küresellesme Sürecinde Türkiye Ekonomisi: Bölüsüm.… Yazının Devamını Oku

Gülten Kazgan

Prof.Dr.Gülten Kazgan;

5 Haziran 1927 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk eğitimini tamamladıktan sonra Amerikan Kız Koleji’ne kaydoldu. Bu yıllarda konservatuara da devam ederek piyano çalmaya başlayan Kazgan, tüm yaşamı boyunca ilgileneceği “iktisat” ile de bu sırada tanıştı. Amerikan Kız Koleji’nin 9. sınıfından itibaren iktisat eğitimi almaya başlayan Kazgan, 1946 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine girdi. Neumark, Kessler ve Isaac gibi dönemin ünlü Alman iktisatçılarından ders alarak 1950 yılında fakülteden mezun oldu ve takip eden iki yıl boyunca Sınai Kalkınma Bankası’nda çalıştı. Daha sonraysa mezun olduğu fakültede asistan olarak göreve başladı… (Kaynak; www.bilgiyay.com)

Prof.Dr.Gülten Kazgan halen, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde akademik hayatına devam etmektedir. Son olarak, hocamızın ; Küreselleşme ve Ulus Devlet kitabının 4. baskısı ile ( Önceki baskı ile birçok değişikler mevcuttur) “Türkiye Ekonomisinde Krizler (1929-2001) -Ekonomi Politik- Açısından Bir İrdeleme” isimli kitapları Bilgi Yayınları’ndan satışa sunulmuştur.… Yazının Devamını Oku

Atila Abdulkadiroğlu; Duke Üniversitesi'nden bir Türk iktisatçı

Atila Abdulkadiroğlu 1993 yılında, burslu olarak girdiği Bilkent Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş ve 1995 yılında aynı üniversiteden ekonomi alanında yüksek lisans derecesini almıştır.
Üç yıl sonra, 1998’de, Rochester Üniversitesi’nden de burslu olarak ekonomi üzerine yüksek lisans derecesini alan Abdulkadiroğlu; 2000 yılında “Essays on Real Life Assignment Problems” konulu tez çalışmasıyla doktor ünvanını almıştır.

İlk olarak Nortwestern Üniversitesi’nde çalışmaya başlayan Abdulkadiroğlu daha sonra sırası ile Columbia ve Duke Üniversitesi’nde çalışmıştır.

Adulkadiroğlu’nun çalışma alanları; “Mekanizma dizaynı, market dizaynı, oyun teorisi ve dinamik kontrat”tır. Bu alanlarda “American Economic Review, Internatioanl Journal of Game Theory, Journal of Economic Theory, Review of Economic Dynamics, Econometrica” gibi önde gelen dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. Aynı zamanda aralarında “National Science Foundation (2005 – 2010) ve The Alfred P.… Yazının Devamını Oku